Επιστροφή προϊόντων - Αλλαγές

Επιστροφή προϊόντων - Αλλαγές

Εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει ότι από δικό μας λάθος σας έχει αποσταλεί είτε διαφορετικό είτε λανθασμένο (ελαττωματικό) προϊόν και δεν είναι το παραγγελθέν (χρώμα, μέγεθος, διαφορετικής ποιότητας) τότε το κατάστημα Print House σας αντικαθιστά το προϊόν σας δωρεάν. Μπορείτε λοιπόν να τα επιστρέψετε μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή τους. Ο αγοραστής οφείλει, πριν τη χρήση των πωλουμένων, να ελέγξει την καταλληλότητα τους ως προς την προοριζόμενη χρήση. Μόνο σε περίπτωση λανθασμένης παραγγελίας ή ελαττωματικού προϊόντος, αφού διενεργηθεί έλεγχος και εγκριθεί από το τεχνικό τμήμα της επιχείρησης, το κατάστημα  e-Print House.gr , το αντικαθιστά.
Ομοίως, σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, δια οποιονδήποτε λόγο η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Ως εκ της φύσεως των υπηρεσιών υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, όχι όμως επιστροφής των χρημάτων. Συνεπώς ο αγοραστής παραιτείται δια του παρόντος της ασκήσεως του δικαιώματος της αποζημιώσεως.